Κονίτσης 11Β,
Μαρούσι Τ.Κ 15125

+(030) 210 802 9409
info@greenovative.gr

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Αποτύπωση υπάρχοντος οδοφωτισμού
Καταγραφή ενεργειακών στοιχείων και προβλημάτων
Μελέτη νέου φωτισμού, συμφωνά με τις ανάγκες, προτάσεις βελτιστοποίησης
Προσαρμογή σε ιδιαιτερότητες που τυχόν υπάρχουν.
Βελτίωση φωτισμού σύμφωνα με τα πρότυπα
Απομακρυσμένος έλεγχος
Ρύθμιση λειτουργίας σε ζώνες (κεντρικές οδοί ,πλατειές περιβάλλον χώροι)
Ενημέρωση βλαβών φωτιστικού-λαμπτήρα (έγκαιρη αντικατάσταση, λιγότερη συντήρηση-εργατοώρες)
Εξοικονόμηση ενέργειας (αντικατάσταση με λαμπτήρες ή φωτιστικά led)
Υψηλή απόδοση
Πενταετή εγγύηση (νέο φωτιστικό)
Εγγυημένη απόδοση φωτισμού ανά έτος(χαμηλή πτώση απόδοσης)

Εξοικονόμηση ενέργειας με:
Αυξομείωση (dimmable) σύμφωνα με την εποχή (σενάρια απογευμα, βραδυ, ξημερωμα, 50%, 70%, 100%)
Αυξομείωση (dimmable) σύμφωνα με την φωτεινότητα (έλεγχος σε επιλεγμένα σημεία της φωτεινότητας και αυξομείωση φωτιστικού σύμφωνα με τις ανάγκες)
Εξοικονόμηση από led έως 80% σε σχέση με λαμπτήρα πυρακτώσεως
Εξοικονόμηση από ελεγχόμενη αυξομείωση φωτισμού
Χαμηλά εως μηδενικά έξοδα συντήρησης
Χαμηλή ενεργειακή αποτύπωση
Πλήρης απομακρυσμένος έλεγχος συστήματος
Αυτοματοποιημένη καταγραφή ενεργειακών καταναλώσεων
Έλεγχος βλαβών, Χαμηλή συντήρηση
Ποιότητα φωτισμού, Ενεργειακή αναβάθμιση
Γρήγορη απόσβεση