Κονίτσης 11Β,
Μαρούσι Τ.Κ 15125

+(030) 210 802 9409
info@greenovative.gr

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

•Μέτρηση καταναλισκόμενης ενέργειας, απωλειών και υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας
 

•Μελέτη εξοικονόμησης και νέες προτάσεις βελτιώσεις έως αλλαγής παλαιών συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού, με έλεγχο συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού
 

•Απομακρυσμένο έλεγχο, ωράρια, βλάβες, παραμετροποίηση
 

•Ρύθμιση πηγών ενέργειας συμφωνά με τις τρέχουσες ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη  τις εξωτερικές συνθήκες
 

•Μετρήσεις καταναλισκόμενης ενέργειας
 

•Εξοικονόμηση ενέργειας 15% εως 40% με τον υπάρχων βασικό εξοπλισμό και εως 60% με νέες λύσεις (αντλίες θερμότητας, έλεγχος απωλειών, αναλογικός έλεγχος βανών, ρύθμιση ορίων θερμοκρασιών ανά χώρο ή ζώνη)